Powrót do strony głównej


ARISS informacje:1. Międzynarodowa stacja kosmiczna (ISS), jest obecnie prawie całkowicie zarządzana przez zespoły astronautów i kosmonautów, z których większość posiada licencję radioamatorską (pozwolenie w radioamatorskiej służbie radiokomunikacyjnej). Zespoły radioamatorów z krajów współpracujących z programem ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) w USA, Kanadzie, Rosji, Europie i Japonii zapoczątkowali ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). ARISS jest grupą wolontariuszy zaangażowanych w rozwój amatorskich, pokładowych radiostacji. ARISS-Europe jest europejskim oddziałem ARISS. Amatorska radiostacja znajdująca się przestrzeni kosmicznej jest umieszczona w rosyjskiej części stacji w module Zvesda - wielozespołowej stacji kosmicznej. Pokładowa stacja ARISS oferuje stałe połączenie z radioamatorami z całego świata. Kilka urządzeń działających na stacji działa automatycznie i używane są przez bezobsługowe stacje naziemne. Kosmonauci i astronauci używają stacji, aby w wolnych chwilach kontaktować się z radioamatorami z całego świata. Agencje kosmiczne powierzyły ARISS zadanie utrzymywania kontaktów z placówkami edukacyjnymi (ARISS School Contact). Za pomocą kontaktu radiowego w trakcie trwania 10 minutowej łaczności w ramach połączenia z Międzynarodową Stacją Kosmiczną astronauci mogą odpowiadać na pytania uczniów i studentów. Jeśli stacja radiowa nie może z jakichś powodów zostać zainstalowana w szkole, kontakt z Międzynarodową Stacją Kosmiczną nawiązywany jest za pomocą połączenia telefonicznego (telemostu). ARISS posiada 10 stacji naziemnych zwanych telemostami, ulokowanych w USA, Argentynie, Europie, Australii, południowej Afryce i na Hawajach. Europejska stacja telemostu (ON4ISS) znajduje się w Belgii, jest nadzorowana przez Philippe Van Houte ON5PV. Gdy tylko jest to możliwe ARISS utrzymuje kontakt radiowy ze szkołami na całym świecie poprzez EchoLink oraz IRPL. ( przyp. www.ariss.org.pl )