Sondziarze na czele z Jarkiem SP9HGN.
01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG


Ale żech dosłoł fajno kartka!
04a.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG


Romek SO9D wciąż realizuje się w minimumART.
10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG


El Profesor na priv.
15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG


Janek SQ9JXB zaskoczył ALFa.
19.JPG


Zolyty abo telegrafia, Morse abo libsta...hmmmmmmm
20.JPG21.JPG


Mirek SP9MRT opowiada o akcji SSTV z ISSa.
22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG


Generacje.
28.JPG


Ładny ten ICOMik.
29.JPG


Zagonieni w róg.
30.JPG