Piotr SQ9PQB przesłał dyplom dla klubu za zawody ARKI 2023. Dziękujemy Ci Piotrze za całoroczne reprezentowanie klubu w tych zawodach.

Dziś odwiedził nas Mateusz SQ9MLZ. Pokazał nam swoją wersję anteny Fuchsa. Sprytnie wykorzystał w niej karkas z Z-match’a. Zademonstrował też jak wykonany układ dopasowuje na TOP Bandzie (160m).

UWAGA!

Przypomnienie 1- do 15 stycznia opłacamy składki PZK na rok 2024.

Przypomnienie 2 – za tydzień, 18 stycznia w terminach 17.00/17.15 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu SP9PKS. Obecność obowiązkowa, ponieważ Zebranie stanowi najwyższą władzę w klubie. Podczas zebrania zdecydujemy o naszych zamierzeniach na ten rok.

Jeśli chcecie obejrzeć efekty pracy konstrukcyjnej Mateusza SQ9MLZ koniecznie zajrzyjcie do GALERII.

73 de Piotr SP9TPZ