Przyjęliśmy zaproszenie Centrum Aktywności Społecznej z Mikołowa i w sobotę (3 czerwca) stawiliśmy się na mikołowskim rynku, by z innymi organizacjami pozarządowymi pokazać profil naszej działalności.

Mikołowskie kozy, o kierych je pieśniczka: „W Mikołowie na jarmarku kupilimy koza..” musiały sie dziwować, co to je za larmo ?!

Tak to je jak na jednym placu tela ludków łonaczyło roztomajte łone.

Dziynkuja fest Karlusom z PKSu: SP9QLP, SP9SM, SP9FLG, SP9NLX, SP9EB i Sławkowi (SWL) za robota przy sztelowaniu naszego klubowego sztandu !!!

Niy byda już wynokfioł, łobejrzijcie se knipsy we GALERII .

73 de Pyjter SP9TPZ