Mariusz SP9AMH otrzymał smutną wiadomość:

Henryk Misiok SP9WAI odszedł do domu Pana. Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się w kaplicy pogrzebowej obok kościoła w Woźnikach we wtorek (30.05.2023) o 15. Różaniec za zmarłego Henryka będzie odmawiany w kościele w Woźnikach w poniedziałek po mszy wieczornej (ok 18:30). Polecamy Henryka modlitwie. Z żalem pogrążona rodzina.

Henryku! Dziękujemy Ci za wspólne poranne rozmowy. Nie usłyszymy już tego zawołania, tu Henryk SP9WAI z Woźnik, zielonych Woźnik. Cieszymy się, że dane nam było Cię nie tylko usłyszeć ale i spotkać się z Tobą.

Spoczywaj w pokoju…

Z Mariuszem można się kontaktować w sprawie wyjazdu na pogrzeb.