„Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy!”

Radosnego i rodzinnego fajerowanio,

zdrowio i miłości

i fest DXów w Nowym Roku do wszystkich amatorów radia.

Jak chcecie wiedzieć Fto nom winszuje pokukejcie do GALERII .

73 de Pyjter SP9TPZ