Zarząd Klubu SP9PKS podjął uchwałę o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczego Klubu w dniu 10 marca 2022 roku (czwartek): I termin 17.00, II termin 17.30.

Agenda obejmuje sprawozdania Zarządu z głosowaniem ich przyjęcia oraz wolne wnioski i uwagi.

Podczas Zebrania omówimy m.in. szczegóły naszych aktywności (n.p. 12.06.2022 – VIII Radiozlot, aktywność HF800M).