W dniu 10 marca br. odbyło się Zebranie sprawozdawcze członków klubu SP9PKS.

W związku z braku kworum, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.

Przyjęto sprawozdania: Prezesa-Stanisława SP9QLP, Sekretarza-Antoniego SP9SM oraz Skarbnika-Marka SQ9KPD.

W ramach wolnych głosów podjęto następujące tematy:

  • aktywności radiowej HF800M (odp. SP9TPZ)
  • VIII Radiozlotu na Sośniej Górze – 12 czerwiec (odp.SP9TPZ)
  • modernizacji strony klubowej do standardu https (odp.SQ9FML)
  • sposobów powiadamiania o pilnych tematach w klubie (zasygnalizował SQ9LOJ)
  • Echolinka (przedstawił aktualny stan SQ9MSD)

Prezes, Stanisław SP9QLP podziękował za udział w zebraniu j jak zwykle sprawne jego przeprowadzenie.

Kilka zdjęć, na których możecie dostrzeć dawno nie widziane twarze znajduje się w GALERII.

73 de Piotr SP9TPZ