Mimo ferii zimowych na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym klubu stawiło się 20 członków. Jednak kworum nie osiągnięto i zebranie rozpoczęło się w II terminie (17.30).

Spotkanie prowadził Piotr SP9TPZ, głosy liczyli: Weronika SO9BAB i Paweł SQ9MSD a protokołował Piotr SP9TPV.

Przyjęto sprawozdania ustępującego Zarządu klubu.

Wybrano NOWY (a jednak stary) Zarząd w składzie:

  • prezes: Stanisław SP9QLP
  • sekretarz: Antoni SP9SM
  • skarbnik: Marek SQ9KPD
  • z-ca prezesa d/s technicznych: Piotr SP9TPZ.

W bloku „wolne głosy i wnioski” omówiono m.in:

  • organizację IX Radiozlotu na Sośniej Górze – 18 czerwca 2023
  • konieczność regularnego powtarzania szkoleń z pierwszej pomocy
  • zwiększenie aktywności radiowej stacji klubowej
  • zorganizowanie klubowego wyjazdu integracyjnego.

Zebranie przebiegło sprawnie i merytorycznie.

DZIĘKUJĘ obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Na koniec zapraszam do obejrzenia GALERII .

73 de Piotr SP9TPZ