Jak je lato to musi być gorko. Ale my momy na to metoda…… KLUB!

W naszej podziemnej lokalizacji panuje komfortowa temperatura pozwalająca zebrać myśli.

A to dziś było potrzebne, bo na klubowej tablicy rozważaliśmy sposoby strojenia stacji przed wejściem w eter.

Wspominaliśmy też niedzielny wypad do Miłosza SP9PND.

No i dotarła do nas kolejna przesyłka ciekawych kart QSL.

Zajrzyjcie do GALERII.

No i przidźcie zaś!

73 de Piotr SP9TPZ