Czas tak gibko leci, że zaś maszkecymy kreple. A że łostatnio były geburstagowe kołocze to dzisiej wziyli my se to poleku.

Tabula my przeniyśli z antryju do wielkij izby. Zarozki my na nij naszkryflali kiedy momy Zebranie i VIII Radiozlot.

Mirek SP9MRT pisoł, że bydzie łonaczył te łobrozki ze ISSa. Czekomy na to co napochoł.

Pozdrowiomy Mirka SQ9SHY! Chopie wracej do formy i do NOS!

Niystety na tym koniec ze dobrymi nowinami…..

Dotarła do nas informacja, że bywalec Pikników Eterowych w Koniakowie i organizator mędzynarodowego spotkania krótkofalowców w Tyrze, zwanego San Beskido, Janek OK2BIQ odszedł do krainy wiecznych DXów.

Niech spoczywa w pokoju….

Smutne wieści docierają ze wschodu … niestety ludzi znów wepchnięto w ramiona śmierci …

Kilka zdjęć klubowych umieściłem w GALERII.

de sp9tpz